header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

02 Окт 2017 | 11:26

През септември 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобил 10 000 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1.050 лв. За същия период Дружеството е продало (приключил сетълмент през септември 2017 г.) 18 000 броя от притежаваните собствени акции при средно претеглена цена за една акция 1.065 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.09.2017 г. е 792,985 броя акции.

Назад