header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

02 Дек 2019 | 10:25

През ноември 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.11.2019 г.) 265 189 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,001 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.11.2019 г. 6 308 580 броя акции.

Назад