header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

03 Яну 2019 | 09:44

През декември 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило 400 000 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1.023 лв.

Общият брой на придобитите собствени акции през 2018 г. към 31.12.2018 г. е 3 200 729 броя акции (2,998 %) при средно претеглена цена за 1 акция 0.977 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.12.2018 г. е 3 462 184 броя акции (3,223 %).

Назад