header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

03 Май 2019 | 09:53

През април 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.04.2019 г.) 678 463 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,031 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.04.2019 г. е 4 638 139 броя акции.

Назад