header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

03 Юли 2017 | 09:56

През юни 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции. През юни 2017 г. Дружеството е продало 37 000 броя от притежаваните собствени акции при средно претеглена цена за една акция 0.969 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.06.2017 г. е 883 985 броя акции.

Назад