header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

03 Дек 2018 | 10:26

През ноември 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.11.2018 г.) 35 814 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,977 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.11.2018 г. е 3 062 184 броя акции.

Назад