header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

03 Фев 2020 | 12:05

През януари 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.01.2020 г.) 332 419 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,010 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.01.2020 г. 6 980 641 броя акции.

Назад