header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

04 Май 2020 | 10:21

През април 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.04.2020 г.) 80 000 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,800 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.04.2020 г. е 7 780 836 броя акции.

Назад