header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

07 Яну 2020 | 11:43

Поради допусната техническа грешка при определяне на датата на сетълмент на сключена на 27 декември 2019 г. сделка за обратно изкупуване на акции, при която Индустриален холдинг България АД е придобил 200 бр. акции, а именно приключил сетълмент на 31.12.2019 г., което не е отразено в обявеното на 02.01.2020 г. съобщение, информацията за придобити собствени акции от Индустриален холдинг България АД през декември 2019 г., (с приключил сетълмент към 31.12.2019 г.) и общо за 2019 г., се коригира както следва:
През декември 2019 г., (с приключил сетълмент към 31.12.2019 г.) Индустриален холдинг България АД е придобил 339 642 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,006 лв. за акция.

Общият брой на придобитите собствени акции през 2019 г. към 31.12.2019 г. е 3 186 038 броя акции (2,966 %), при средно претеглена цена за 1 акция 1,012 лв.
Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.12.2019 г. 6 648 222 броя акции.

Назад