header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Ное 2020 | 10:52

През октомври 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.10.2020 г.) 24 400 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,799 лв. за акция.Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.10.2020 г. е 8 426 868 броя акции.

Назад