header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

31 Май 2018 | 15:26

През май 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило 2 008 323 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,960 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.05.2018 г. е 2 665 878 броя акции.

Назад