header image

Loading

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

28 Авг 2009 | 11:09

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100024087, издадени от Индустриален холдинг България АД към 30.06.2009 г. - предварителен

Отчет

Назад