header image

Loading

Предстоящо лихвено плащане

26 Окт 2010 | 00:07

На 29.10.2009 г. предстои лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД, емисия с ISIN код BG2100024087 и борсов код 4IDC. Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 26.10.2010 г. Лихвата е 8% на годишна база.

Назад