header image

Loading

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

09 Ное 2020 | 17:35

На 09.11.2020 г. беше подписан договор от „ЕМОНА ЛТД”, Република Маршалски острови, което дружество е еднолична собственост на „Приват инженеринг” ЕАД, 100 % дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД, за продажба на притежавания от дъщерното дружество моторен кораб „ЕМОНА“ (EMONA). Цената по сделката възлиза на 4 250 000 щ. долара.

За посочената сделка дъщерното дружество е получило одобрение на 26.10.2020 г. от Управителния съвет на Индустриален холдинг България АД, съгласно изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК. Комисията за финансов надзор е уведомена съгласно изискванията на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК.

Назад