header image

Loading

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

18 Юни 2020 | 12:14

„ОДРИЯ ЛТД”, Република Маршалски острови, което дружество е еднолична собственост на „КЛВК” АД, 100 % дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД, с оглед обезпечаване на свои задължения по предходно сключени договори, учреди първа по ред морска ипотека в полза на „Индустриален холдинг България“ АД и втора по ред морска ипотека в полза на „КЛВК“ АД, върху следния свой дълготраен актив - Моторен кораб (м/к) Даймънд скай (DIAMOND SKY),  с IMO №  9468138, регистриран в порт Валета, Малта.

За посочените сделки по учредяването на ипотеките, дъщерното дружество е получило одобрение от Управителния съвет на Индустриален холдинг България АД, съгласно изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК. Комисията за финансов надзор е уведомена съгласно изискванията на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК.

Назад