header image

Loading

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

06 Окт 2020 | 16:50

На 06.10.2020 г. беше финализирана сделка от ИХБ Електрик АД (в ликвидация), непряко дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД, за продажба на собствени на дружеството недвижими имоти с административен адрес: гр. София, бул. „Рожен“ № 39 – В. Общата цена по сделката е 830 500 лева без ДДС.

Сключването на сделката е в рамките на производството по ликвидация на ИХБ Електрик АД (л).

За посочената сделка дъщерното дружество е получило предварително одобрение от Управителния съвет на Индустриален холдинг България АД, съгласно изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК.

Комисията за финансов надзор е уведомена съгласно изискванията на чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК.

Назад