header image

Loading

Сключен договор за учредяване право на строеж

14 Сеп 2018 | 13:09

На 13.09.2018 година беше сключен Договор за учредяване на възмездно право на строеж между Държавата чрез Областния управител на област Бургас и „КРЗ Порт Бургас“ АД, за учредяване право на строеж в изпълнение на Решение на Министерски съвет за проект „Разширение на съществуващото пристанище за обществен транспорт с регионално значение „КРЗ Порт Бургас“.

Назад