header image

Loading

Служебният аукцион за неупражнени права по конвертируеми облигации ще е на 9.10.2008 на БФБ

08 Окт 2008 | 12:00

На 9.10.2008 г. /четвъртък/ ще се проведе аукциона по чл.112б, ал.7 от ЗППЦК за продажбата на правата във връзка с емисия конвертируеми облигации на Индустриален Холдинг България /4IDB/. На аукциона ще бъдат предложени 17 055 586  права, срещу които не са записани облигации.
Съгласно чл. 37, ал. 4 от Част IV от Правилника на БФБ-София АД, аукционът се осъществява посредством въвеждане на пазарна поръчка за продажба на цялото количество неупражнени права от страна на борсовия член, обслужващ емисията конвертируеми облигации. Поръчката се въвежда в рамките на 1 (една) минута от началото на фазата на въвеждане на поръчки на съответния аукцион. Продължителността на фазата на въвеждане на поръчки е от 13:15 ч. до 13:45 ч.

Назад