header image

Loading

Съобщение за инвеститори във връзка с ГФО 2019 (консолидиран)

21 Апр 2020 | 17:07

Във връзка с взетото, от Народното събрание на Република България, решение за удължаване на извънредно положение в страната до 13 май 2020 г. заради разпространението на коронавируса COVID-19, Индустриален холдинг България АД съобщава, че възнамерява да оповести Годишен консолидиран финансов отчет за 2019 г., след първоначално предвидения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа срок. Дружеството ще се възползва от удължаването на сроковете, уредено със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Решението за това беше взето с оглед извършването на по-точна оценка на събитията след датата на баланса, които следва да бъдат оповестени в Годишния консолидиран отчет на ИХБ АД за 2019 г., спрямо всеки един от бизнесите, в които оперират дружествата от Групата. Забавянето е продиктувано и от ограниченията наложени с въведеното извънредно положение и създадените от Дружеството мерки за работа от дистанция, които водят до затруднения при изготвянето на документите.

Индустриален холдинг България АД очаква да оповести Годишния си консолидиран финансов отчет за 2019 г. най-късно до края на месец Май 2020 г.

Назад