header image

Loading

Съветът на директорите на ИХБ Електрик АД свиква Общо събрание на акционерите с предложение за откриване на производство по ликвидация

09 Дек 2019 | 13:24

Съветът на директорите на ИХБ Електрик АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД, свиква Общо събрание на акционерите на 15.01.2020 г., с предложение за приемане на решение за прекратяване на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация, определяне на срок на ликвидацията и избор на ликвидатор. Поканата е обявена в Търговския регистър на 09 декември 2019 г.

Назад