header image

Loading

Търгово предложение от “ЗММ България Холдинг“ АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД, за закупуване на акциите на останалите акционери на „ИХБ Електрик“ АД

10 Окт 2017 | 10:55

На 07.10.2017 г. във вестник „Сега“ беше публикувано търгово предложение по чл. 149а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от “ЗММ България Холдинг“ АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД, за закупуване на акциите на останалите акционери на „ИХБ Електрик“ АД, ЕИК: 000620115.

Назад