header image

Loading

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

11 Май 2018 | 17:04

На 11.05.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД - лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в „Индустриален холдинг България“ АД, относно сключени сделки, както следва:
 
Вид на сделките: Продажба (Разпореждане) на общо 98 725 броя акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, ISIN код BG1100019980.
Дата на сключване на сделките на „БФБ-София“ АД, Сегмент акции Standard: 08.05.2018 г.
Цена за една акция: 0,97 лв.
 
Вид на сделките: Продажба (Разпореждане) на общо 4 189 606 броя акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, ISIN код BG1100019980.
Дата на сключване на сделките на „БФБ-София“ АД, Сегмент акции Standard: 10.05.2018 г.
Цена за една акция: 0,95 лв.

Назад