header image

Loading

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

12 Апр 2018 | 17:07

На 12.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД - лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в „Индустриален холдинг България“ АД, относно сключени сделки, както следва:

Вид на сделките: Продажба (Разпореждане) на общо 5 100 броя акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, ISIN код BG1100019980.
Дата на сключване на сделките на „БФБ-София“ АД, Сегмент акции Standard: 05.04.2018 г.
Цена за една акция: 1,00 лв.

Вид на сделките: Продажба (Разпореждане) на общо 3 100 броя акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, ISIN код BG1100019980.
Дата на сключване на сделките на „БФБ-София“ АД, Сегмент акции Standard: 11.04.2018 г.
Цена за една акция: 1,00 лв.

Назад