header image

Loading

Вписано решение за подновяване мандата на член на НС на ИХБ

10 Юли 2017 | 09:42

С решение 20170707110741 в ТР е вписано решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД за подновяване на мандатa на член на Надзорния съвет на Дружеството: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.

Назад