header image

Loading

Вписано решение за подновяване мандата на членове на НС на ИХБ

10 Юли 2019 | 10:42

С вписване 20190709184647 в ТР и регистъра на ЮЛНЦ е вписано решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД за подновяване на мандатa на двама от членовете на Надзорния съвет на Дружеството: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Христова и ДЗХ АД, считано от 20.06.2019 г.

Назад