header image

Loading

“ЗММ България Холдинг“ АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД, регистрира в Комисията за финансов надзор търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „ИХБ Електрик“ АД

04 Сеп 2017 | 16:43

На 04.09.2017 г. “ЗММ България Холдинг“ АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД, регистрира в Комисията за финансов надзор търгово предложение по чл. 149а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за закупуване на акциите на останалите акционери на „ИХБ Електрик“ АД, ЕИК: 000620115.

Назад