header image

Loading

Новини

01 Юли 2020 | 09:44

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юни 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, ...
30 Юни 2020 | 17:02

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2020 - консолидирано

На 30 юни 2020 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2020 г. (консолидирано) на обществеността,...
22 Юни 2020 | 12:06

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2020 - неконсолидирано

На 22 юни 2020 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2020 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
18 Юни 2020 | 12:14

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

„ОДРИЯ ЛТД”, Република Маршалски острови, което дружество е еднолична собственост на „КЛВК” АД, 100 % дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД....
29 Май 2020 | 16:54

ИХБ публикува своя Годишен консолидиран отчет 2019

На 29 май 2020 г. ИХБ предостави своя консолидиран годишен отчет за 2019 г. на обществеността,...
26 Май 2020 | 17:47

Съобщение за инвеститори

Индустриален холдинг България АД съобщава, че очаква да оповести Публично уведомление за финансовото състояние към 31.03.2020 г....
04 Май 2020 | 10:21

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През април 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
21 Апр 2020 | 17:16

Съобщение за инвеститори във връзка с Публично уведомление за първо тримесечие (неконсолидирано)

Във връзка с взетото, от Народното събрание на Република България, решение за удължаване на извънредно положение в страната до 13 май 2020 г....
21 Апр 2020 | 17:07

Съобщение за инвеститори във връзка с ГФО 2019 (консолидиран)

Във връзка с взетото, от Народното събрание на Република България, решение за удължаване на извънредно положение в страната до 13 май 2020 г....
01 Апр 2020 | 10:58

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През март 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
»