header image

Loading

Новини

04 Дек 2020 | 12:42

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През ноември 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
03 Дек 2020 | 16:44

Вписани в Търговския регистър промени в лицата управляващи и представляващи дружеството

Г-н Емилиян Абаджиев е заличен като член на Управителния съвет на Индустриален холдинг България АД и като Изпълнителен директор....
25 Ное 2020 | 12:45

Съобщение за инвеститори: Промени в Управителния съвет на ИХБ

От 25.11.2020 г., г-н Емилиян Абаджиев беше освободен по негова молба като член на Управителния съвет и като Изпълнителен директор....
24 Ное 2020 | 16:33

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2020 - консолидирано

На 24 ноември 2020 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2020 г. (консолидирано) на обществеността,...
09 Ное 2020 | 17:35

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

На 09.11.2020 г. беше подписан договор от „ЕМОНА ЛТД”,...
01 Ное 2020 | 10:52

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През октомври 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
28 Окт 2020 | 12:22

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2020 - неконсолидирано

На 28 октомври 2020 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2020 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
06 Окт 2020 | 16:50

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

На 06.10.2020 г. беше финализирана сделка от ИХБ Електрик АД (в ликвидация), непряко дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД,...
01 Окт 2020 | 11:44

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През Септември 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
09 Сеп 2020 | 09:00

Извършени промени в състава на борсовия индекс SOFIX

С решение на Съвета на директорите на БФБ АД от 08.09.2020 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс на БФБ АД - SOFIX,...
»