header image

Loading

Новини

01 Апр 2020 | 10:58

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През март 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
27 Мар 2020 | 16:43

ИХБ публикува своя Годишен неконсолидиран отчет 2019

На 27 март 2020 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2019 г. на обществеността,...
13 Мар 2020 | 17:00

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната заради разпространението на коронавируса COVID-19...
02 Мар 2020 | 10:24

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През февруари 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, ...
28 Фев 2020 | 16:21

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2019 - консолидирано

На 28 февруари 2020 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2019 г. (консолидирано) на обществеността,...
11 Фев 2020 | 18:15

ИХБ 3Дизайн АД - новоучредено дружество в портфейла на Индустриален холдинг България АД

На 10.02.2020 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ беше вписано новоучредено дружество ИХБ 3Дизайн АД, гр. Варна....
03 Фев 2020 | 12:05

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През януари 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
30 Яну 2020 | 16:09

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2019 - неконсолидирано

На 30 януари 2020 ИХБ представи публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2019 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
28 Яну 2020 | 09:00

Наградата на германската икономика в България

На 27 януари 2020 г. Германско-Българската индустриално-търговска камара присъди за 16-ти път Наградата на германската икономика в България....
15 Яну 2020 | 15:43

Взето е решение за откриване на производство по ликвидация на ИХБ Електрик АД, гр. София

На проведено на 15.01.2020 г. Общо събрание на акционерите на дъщерното на Индустриален холдинг България АД дружество - ИХБ Електрик АД,...
»