header image

Loading

Новини

11 Фев 2020 | 18:15

ИХБ 3Дизайн АД - новоучредено дружество в портфейла на Индустриален холдинг България АД

На 10.02.2020 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ беше вписано новоучредено дружество ИХБ 3Дизайн АД, гр. Варна....
03 Фев 2020 | 12:05

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През януари 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
30 Яну 2020 | 16:09

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2019 - неконсолидирано

На 30 януари 2020 ИХБ представи публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2019 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
28 Яну 2020 | 09:00

Наградата на германската икономика в България

На 27 януари 2020 г. Германско-Българската индустриално-търговска камара присъди за 16-ти път Наградата на германската икономика в България....
15 Яну 2020 | 15:43

Взето е решение за откриване на производство по ликвидация на ИХБ Електрик АД, гр. София

На проведено на 15.01.2020 г. Общо събрание на акционерите на дъщерното на Индустриален холдинг България АД дружество - ИХБ Електрик АД,...
13 Яну 2020 | 09:00

„Индустриален холдинг България“ АД е сред Десетте aкции на 2020 г., според класацията на в. Капитал

„Индустриален холдинг България“ АД е поставен на 8-мо място в класацията на в. Капитал - „Десетте акции на 2020 г.“,...
07 Яну 2020 | 11:43

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

Поради допусната техническа грешка при определяне на датата на сетълмент на сключена на 27 декември 2019 г. сделка за обратно изкупуване на акции,...
02 Яну 2020 | 08:53

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През декември 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...