header image

Loading

Новини

09 Сеп 2008 | 12:01

СЪОБЩЕНИЕ за публично предлагане на конвертируеми облигации на ИХБ

Днес, 9.09.2008 г. се публикува съобщение за публичното предлагане на конвертируеми облигации на Индустриален...
01 Сеп 2008 | 12:07

Консолидиран Отчет за 2ро тримесечие 2008

На 29 август 2008 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 2ро тримесечие 2008 г. на обществеността, Комисия за...
29 Авг 2008 | 12:07

ИХБ публикува консолидиран отчет 2-ро тримесечие 2008

На 29 август 2008 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 2ро тримесечие 2008 г. на обществеността...
29 Юли 2008 | 12:09

ИХБ публикува неконсолидиран отчет 2-ро тримесечие 2008

На 29 юли 2008 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 2ро тримесечие 2008 г. на обществеността,...
22 Юли 2008 | 00:00

Булярд КИ пусна по вода кораб 190

На 21.07.2008г. в Булярд корабостроителна индустрия се извършиха маневрите по излизането на кораб стр...
21 Юли 2008 | 12:10

Корекция в консолидиран отчет за 1во тримесечие 2008 - в отчета за паричния поток

Поради допусната техническа грешка в консолидиран тримесечен отчет за първо тримесечие 2008 г., в отчет за...
03 Юли 2008 | 12:11

Решения на ОСА на ИХБ от 30 юни 2008

РЕШЕНИЯ на Общото събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България"...
30 Юни 2008 | 12:11

ОСА на ИХБ разпредели печалбата за 2007 г.

На 30.06.2008 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг...
24 Юни 2008 | 12:13

Информация по чл. 82б от ЗППЦК за ИХБ за 2007

Информация по чл. 82б от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ за Индустриален холдинг...
24 Юни 2008 | 12:12

Булярд КИ предаде нов кораб Хемус на ПБМФ

На 19.06.2008 г. „Булярд Корабостроителна индустрия" АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг...
« »