header image

Loading

Новини

31 Мар 2008 | 12:18

ИХБ публикува своя неконсолидиран годишен отчет 2007

На 31 март 2008 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2007 г. на обществеността, Комисия за...
27 Мар 2008 | 12:19

Неконсолидираната печалба на ИХБ за 2007 е 3 727 хил.лв.

На заседание на Управителния и Надзорния съвет на Индустриален холдинг България АД проведено на 26.03.2008 г. бе...
18 Мар 2008 | 12:20

ЦКБ АД притежава 5.35% от ИХБ

В "Индустриален холдинг България" АД е постъпило уведомление от акционер за разкриване на дялово...
12 Мар 2008 | 12:20

Химимпорт АД продаде участието си в ИХБ

В "Индустриален холдинг България" АД е постъпило уведомление от акционер за разкриване на дялово...
07 Мар 2008 | 00:00

Представяне на изпълнителните директори на новите дружества в групата на ИХБ - VIK SANDVIK - IHB Design и ИХБ Шипинг Ко.

През 2007 ИХБ инвестира в 2 нови дружества - ВИК САНДВИК - ИХБ Дизайн и ИХБ Шипинг Ко и двете регист...
29 Фев 2008 | 12:21

ИХБ представи своя консолидиран отчет за 4то тримесечие 2007

На 29 февруари 2008 г. ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 4то тримесечие 2007 г. на Комисия за...
13 Фев 2008 | 12:22

Прекратена е последната корпоративна гаранция от ИХБ по договори за строителство на кораби

На 04.02.2008 г. е прекратена третата корпоративна гаранция, издадена от Индустриален холдинг България АД във...
30 Яну 2008 | 12:23

ИХБ представи своя неконсолидиран отчет за 4то тримесечие 2007

На 30 януари 2008 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 4то тримесечие 2007 г. на Комисия за...
25 Яну 2008 | 12:24

Уведомление за дялово участие от капитала на ИХБ от Химимпорт

В "Индустриален холдинг България" АД е постъпило уведомление от акционер за разкриване на дялово...
25 Яну 2008 | 12:23

ИХБ започва изплащане на неупражнени права от 4.02.2008

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД, уведомява, че от 04.02.2008 г. започва изплащане на суми от...
« »