header image

Loading

Новини

30 Юни 2009 | 11:28

Вписано е решение в ТР за подновяване на мандата на членове на НС на ИХБ

С решение 20090627161656 в ТР е вписано решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България...
30 Юни 2009 | 11:12

Вписани са промени в Устава на ИХБ в ТР

С решение 20090629145037 са вписани в Търговски регистър промени в Устава на Индустриален холдинг България АД...
25 Юни 2009 | 11:29

Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 23 юни 2009

РЕШЕНИЯ на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Индустриален...
23 Юни 2009 | 11:30

Решение на ОСА за разпределение на печалбата на ИХБ за 2008 г.

На 23.06.2009 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг...
30 Май 2009 | 13:49

Първият собствен кораб на ИХБ е предаден от БКИ

Днес, 30 май 2009 г., на територията на „Булярд корабостроителна индустрия" ЕАД, се извърши предаването на...
30 Май 2009 | 11:31

БКИ предаде новия кораб Емона на ИХБ

На 30 май 2009 г. Булярд корабостроителна индустрия АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България...
29 Май 2009 | 11:32

ИХБ публикува консолидиран отчет 1 тримесечие 2009

На 29 май 2009 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 1во тримесечие 2009 г. на обществеността...
28 Май 2009 | 08:33

Вторият от корабите на ИХБ строящи се в БКИ пуснат по вода

На 27 май 2009 г. на територията на „Булярд корабостроителна индустрия" ЕАД, се състоя изплаването на...
21 Май 2009 | 11:39

ИХБ свиква РГОСА на 23 юни 2009 г.

П О К А Н А ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД Надзорният съвет на...
« »