header image

Loading

Новини

11 Май 2009 | 11:39

Решения и протокол от ИОСА на ИХБ от 7 май 2009

РЕШЕНИЯ на извънредно Общо събрание на акционерите на индустриален холдинг...
30 Апр 2009 | 11:42

ИХБ публикува неконсолидиран отчет за 1во тримесечие 2009

На 30 април 2009 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 1во тримесечие 2009г. на обществеността,...
30 Апр 2009 | 11:41

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия...
30 Апр 2009 | 11:40

ИХБ публикува консолидиран годишен отчет 2008

На 30 април 2009 г. ИХБ предостави своя консолидиран годишен отчет за 2008 г. на обществеността, Комисия...
27 Апр 2009 | 00:00

Предстоящо лихвено плащане

На 29.04.2009 г. предстои лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг...
30 Мар 2009 | 11:44

ИХБ публикува неконсолидиран годишен отчет за 2008

На 30 март 2009 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2008 г. на обществествеността, Комисия за...
30 Мар 2009 | 11:43

Информация по чл.82б от ЗППЦК за ИХБ 2008 г.

Информация по чл. 82б от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ за Индустриален холдинг...
20 Мар 2009 | 11:45

ИХБ свиква ИОСА на 7 май 2009 г.

ПОКАНА за извънредно общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг...
04 Мар 2009 | 11:47

ИХБ публикува своя консолидиран отчет за 4то тримесечие 2008

На 4 март 2009 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 4то тримесечие 2008 г. на обществеността,...
04 Мар 2009 | 11:46

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия...
« »