header image

Loading

Новини

24 Фев 2009 | 08:33

Държавата може да помогне на бизнеса с възлагане на големи поръчки

ИНТЕРВЮ на Весела Николаева, в-к Дневник с Данета Желева, Изпълнителен...
17 Фев 2009 | 11:48

ИХБ има нов член на УС и изпълнителен директор

С Решение 20090217124730 на Търговския регистър към Агенцията по вписванията вписа следните промени в...
17 Фев 2009 | 00:00

Представяне на Георги Момчилов - член на УС на ИХБ и изпълнителен директор

Георги Момчилов е в управлението на ИХБ от 17 февруари 2009 г. Г-н Момчилов има богат управленски оп...
05 Фев 2009 | 00:00

Промяна в реда и начина за изплащане на неупражнени права

Във връзка с установяване на опити за измама на акционери на Индустриален холдинг България АД, по по...
04 Фев 2009 | 11:48

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия...
01 Фев 2009 | 11:49

Разкриване на дялово участие от Дженерал Сток Инвестмънт ЕООД

В "Индустриален холдинг България" АД e постъпилo уведомлениe от акционерa "Дженерал Сток...
30 Яну 2009 | 11:50

ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 4то тримесечие 2008 г.

На 30 януари 2009 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 4то тримесечие 2008г. на...
12 Яну 2009 | 11:51

Разкриване на дялово участие от акционери

В "Индустриален холдинг България" АД са постъпили уведомления от акционери за разкриване на дялово...
«