header image

Loading

Новини

30 Сеп 2010 | 10:58

Промяна на конверсионното съотношение по емисия конвертируеми облигации емисия ISIN BG2100024087, издадени от „Индустриален холдинг България” А

В резултат на увеличението на капитала на „Индустриален холдинг България" АД от 43 756 718 лв. на 58 282 079 лв.,...
28 Сеп 2010 | 00:27

Междинно конвертиране на конвертируеми облигации емисия с ISIN код BG2100024087 и борсов код 4IDC

РЕШЕНИЕ За увеличение на капитала на "Индустриален холдинг България" АД чрез конвертиране на...
24 Авг 2010 | 00:27

ИХБ публикува консолидиран отчет 2ро тримесечие 2010

На 24 август 2010 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 2ро тримесечие 2010 г....
24 Авг 2010 | 00:27

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации - окончателен

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем...
19 Юли 2010 | 00:27

ИХБ публикува неконсолидиран отчет 2ро тримесечие 2010

На 19 юли 2010 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 2ро тримесечие 2010 г. на обществеността...
19 Юли 2010 | 00:27

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации - предварителен

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия...
30 Юни 2010 | 00:27

Информация за размера на капитала към 30.06.2010

ИНФОРМАЦИЯ За общия брой акции с право на глас и размера на капитала на „Индустриален холдинг...
30 Юни 2010 | 00:27

Информация по чл. 82б от ЗППЦК

ИНФОРМАЦИЯ ПО чл. 82б от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/за Индустриален...
29 Юни 2010 | 10:07

Разкриване на дялово участие в капитала на ИХБ от акционери

В "Индустриален холдинг България" АД е постъпило уведомление от акционер за разкриване на дялово...
28 Юни 2010 | 00:00

Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 25 юни 2010

РЕШЕНИЯ на редовно Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД...
« »