header image

Loading

Новини

25 Юни 2010 | 00:00

Решение на ОСА за разпределение на печалбата за 2009 на ИХБ

На 25.06.2010 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг...
08 Юни 2010 | 14:27

АП вписа увеличението на капитала на ИХБ и промени в устава

С решения N 20100607151811 и N 20100607151253 от 07.06.2010 г. Агенцията по вписванията вписа в Търговския регистър...
31 Май 2010 | 00:00

ИХБ публикува своя консолидиран отчет за 1во тримесечие 2010

На 31 май 2010 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 1во тримесечие 2010 г. на обществеността,...
31 Май 2010 | 00:00

Успешно приключи подписката за увеличение на капитала на ИХБ

Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД уведомява за резултатите от приключило първично...
17 Май 2010 | 00:00

ИХБ свиква РГОСА на 25 юни 2010 г.

ПОКАНА ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД Надзорният съвет на...
11 Май 2010 | 00:00

БКИ предаде новия кораб Карвуна на ИХБ

На 11 май 2010 г. Булярд корабостроителна индустрия АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България...
30 Апр 2010 | 14:56

ИХБ публикува своя неконсолидиран отчет за 1 тримесечие 2010

На 30 април 2010 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 1во тримесечие 2010 г. на обществеността,...
30 Апр 2010 | 10:47

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации - окончателен

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия...
30 Апр 2010 | 10:45

ИХБ публикува своя Годишен консолидиран отчет 2009

На 30 април 2010 г. ИХБ предостави своя консолидиран годишен отчет за 2009 г. на обществеността, Комисия за...
09 Апр 2010 | 00:00

Съобщение за публично предлагане на акции

"Индустриален Холдинг България" АД на основание чл. 92 а, ал. 2 от Закона за публичното...
« »