header image

Loading

Новини

26 Мар 2010 | 10:49

ИХБ публикува своя Годишен неконсолидиран отчет 2009

На 26 март 2010 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2009 г. на обществеността, Комисия за...
01 Мар 2010 | 14:51

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации - предварителен

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия...
01 Мар 2010 | 10:51

ИХБ публикува своя консолидиран отчет 4Q2009

На 01 март 2010 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 4то тримесечие 2009 г. на обществеността,...
16 Фев 2010 | 00:00

Уведомление на основание чл.112б, ал.1 от ЗППЦК за решение за увеличение на капитала

На 15.02.2010 г. Управителният съвет на Индустриален холдинг България АД, на основание чл. 12а от Устава, във...
01 Фев 2010 | 10:54

Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия...
29 Яну 2010 | 00:00

ИХБ публикува своя неконсолидиран отчет 4Q2009

На 29 януари 2010 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 4то тримесечие 2009...
07 Яну 2010 | 00:00

БКИ предаде новия кораб Марциана на ИХБ

На 7 януари 2010 г. Булярд корабостроителна индустрия АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг...
«