header image

Loading

Новини

30 Дек 2011 | 11:54

Съобщение за инвеститори: ИХБ излезе от инвестицията си в Агроменидж АД

Индустриален холдинг България АД излезе от инвестицията си в Агроменидж АД,...
29 Ное 2011 | 19:09

ИХБ публикува консолидиран отчет 3то тримесечие 2011

На 29 Ноември 2011 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 3то тримесечие 2011 г. на обществеността,...
10 Ное 2011 | 16:34

Първото Общо събрание на облигационерите избра представител на облигационерите

РЕШЕНИЯ от Първото общо събрание на облигационерите на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД от емисия облигации BG2100018113...
31 Окт 2011 | 15:41

ИХБ публикува неконсолидиран отчет 3то тримесечие 2011

На 31 Октомври 2011 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 3то тримесечие 2011 г. на обществеността,...
25 Окт 2011 | 15:01

Предстоящо плащане на главница и лихва по конвертируеми облигации

На 29.10.2011 г. предстои последното лихвено плащане и плащане на главницата по емисия конвертируеми облигации,...
21 Окт 2011 | 16:51

Булярд КИ предаде новия кораб Даймънд Сии на корабособственика

На 20 октомври 2011 г. Булярд корабостроителна индустрия АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД...
21 Окт 2011 | 15:01

Съобщение за сключен облигационен заем и Първо общо събрание на облигационерите

С решение от 20.10.2011г. Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем на „Индустриален холдинг България” АД...
19 Окт 2011 | 19:18

Уведомление липса на облигационери изявили воля за конвертиране облигации ISIN BG2100024087

На 18.10.2011г. Управителният съвет констатира, че в определения срок, съгласно предварително установените условия,...
18 Окт 2011 | 10:43

Резултат от публичното предлагане на конвертируеми облигации на ИХБ

Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД уведомява за резултатите от приключило първично публично предлагане...
28 Сеп 2011 | 12:27

Конвертиране на конвертируеми облигации емисия с ISIN код BG2100024087 и борсов код 4IDC

РЕШЕНИЕ за увеличение на капитала на “Индустриален холдинг България” АД...
»