header image

Loading

Новини

23 Дек 2014 | 09:00

Булярд корабостроителна индустрия АД, дъщерно дружество на ИХБ, подписа нов договор за изработка на секции

На 10.12.2014 год. между дъщерното дружество на ИХБ - „Булярд корабостроителна индустрия” АД и Daewoo-MANGALIA Heavy Industries S.A.,...
22 Дек 2014 | 17:56

Индустриален холдинг България АД придоби пряко 98,59 % от капитала на „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД

На 22.12.2014 г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала на „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД,...
18 Дек 2014 | 11:08

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

На 17.12.2014 г. беше финализирана сделка от „МАРЦИАНА ЛТД”,...
11 Дек 2014 | 15:36

АВ вписа промени в устава на ИХБ

С решение от 11.12.2014 г. Агенцията по вписванията вписа в Търговски регистър промени в Устава на „Индустриален холдинг България" АД,...
10 Дек 2014 | 16:27

Избор на инвестиционен посредник за публично предлагане на конвертируеми облигации

На 09.12.2014 г. Управителният съвет на Индустриален холдинг България АД, въз основа на овластяването,...
05 Дек 2014 | 12:03

Общото събрание на облигационерите на „Индустриален холдинг България“ АД, проведено на 04.12.2014 г. одобри решението на Общото събрание на акционерите, проведено на 04.12.2014 г. за емисия конвертируеми облигации

РЕШЕНИЯ от Общо събрание на облигационерите на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ" АД от емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG2100006134, проведено на 04.12.2014 година, от 11.30 /десет/ часа, в град София, ул. „Алабин" №16-20, Българска стопанска камара, заседателна зала 1 етаж:...
05 Дек 2014 | 11:40

Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 04 декември 2014

РЕШЕНИЯ от извънредно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД...
03 Дек 2014 | 16:24

ИХБ увеличи инвестицията си в Булярд АД

Индустриален холдинг България АД увеличи инвестицията си в дъщерното си дружество Булярд АД, гр. София, ЕИК 131169490....
01 Дек 2014 | 13:55

КЛВК АД, дъщерно дружество на ИХБ увеличи инвестицията си в Булпорт логистика АД

КЛВК АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД увеличи инвестицията си в Булпорт логистика АД, гр. Варна, ЕИК 200421706....
01 Дек 2014 | 13:51

ИХБ увеличи инвестицията си в Одесос ПБМ АД

Индустриален холдинг България АД увеличи инвестицията си в асоциираното си дружество Одесос ПБМ АД, гр. Варна, ЕИК 103930885....
»