header image

Loading

Новини

01 Дек 2015 | 14:54

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През ноември 2015 г. във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
30 Ное 2015 | 10:47

ИХБ публикува консолидиран отчет 3то тримесечие 2015

На 30 ноември 2015 ИХБ представи своя консолидиран отчет за 3то тримесечие 2015 г. на обществеността,...
02 Ное 2015 | 10:13

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През октомври 2015 г. във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
30 Окт 2015 | 11:26

ИХБ представи Отчет към 30.09.2015 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет към 30.09.2015 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100003156,...
30 Окт 2015 | 11:03

ИХБ публикува неконсолидиран отчет 3то тримесечие 2015

На 30 октомври 2015 ИХБ представи своя неконсолидиран отчет за 3то тримесечие 2015 г. на обществеността,...
02 Окт 2015 | 10:16

Предстоящо плащане на лихва по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF

На 10.10.2015 г. предстои първо лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации,...
01 Окт 2015 | 09:43

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През септември 2015 г. във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
01 Сеп 2015 | 10:00

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През август 2015 г. във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
28 Авг 2015 | 13:51

ИХБ публикува консолидиран отчет 2ро тримесечие 2015

На 28 август 2015 ИХБ представи своя консолидиран отчет за 2ро тримесечие 2015 г. на обществеността,...
03 Авг 2015 | 10:35

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юли 2015 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции....
»