header image

Loading

Новини

11 Дек 2017 | 09:00

Награда за най-добра IR електронна страница

Директорът за връзки с инвеститорите на „Индустриален холдинг България“ АД Владислава Згурева беше отличена с първа награда в категорията НАЙ-ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА...
08 Дек 2017 | 09:46

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2017 г. за обратно изкупуване на акции,...
06 Дек 2017 | 12:53

Индустриален холдинг България АД проведе обща среща с инвеститори

На 05 декември 2017 г. Индустриален холдинг България АД проведе първата за Дружеството обща среща с инвеститори....
01 Дек 2017 | 17:10

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През ноември 2017 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвал сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции....
27 Ное 2017 | 14:40

Отписване на „ИХБ Електрик” АД от регистъра на публичните дружества

С Решение № 1482-ПД от 24.11.2017 г., Комисията за финансов надзор (КФН) отписа „ИХБ Електрик” АД, гр. София, ...
27 Ное 2017 | 11:53

Заличаване на „Булярд“ АД, гр. София, от Търговския регистър

С решение № 20171127101841 в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е вписано заличаване на „Булярд“ АД, гр. София,...
23 Ное 2017 | 12:39

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2017 - консолидирано

На 23 ноември 2017 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2017 г. (консолидирано) на обществеността,...
13 Ное 2017 | 10:30

Управителният съвет на „Индустриален холдинг България“ АД организира среща с инвеститорите

Управителният съвет на „Индустриален холдинг България“ АД организира среща с инвеститорите на 05 декември 2017 г. от 10.00 ч. в град София...
08 Ное 2017 | 15:32

Резултати от Търгово предложение отправено от „ЗММ – България Холдинг“АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД

На 08.11.2017 г. във вестник „Сега“ са публикувани резултатите от търгово предложение по чл. 149а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,...
01 Ное 2017 | 11:09

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През октомври 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
»