header image

Loading

Новини

11 Дек 2018 | 10:24

„Индустриален холдинг България“ АД проведе обща среща с инвеститори

На 10 декември 2018 г. за втори пореден път „Индустриален холдинг България“ АД проведе обща среща с инвеститори. ...
03 Дек 2018 | 10:26

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През ноември 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.11.2018 г.)...
28 Ное 2018 | 13:24

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2018 - консолидирано

На 28 ноември 2018 ИХБ представи публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2018 г. (консолидирано) на обществеността,...
13 Ное 2018 | 11:30

Управителният съвет на „Индустриален холдинг България“ АД организира среща с инвеститорите

Управителният съвет на „Индустриален холдинг България“ АД организира среща с инвеститорите на 10 декември 2018 г....
09 Ное 2018 | 09:29

Покана за участие в тръжна процедура

„Индустриален холдинг България“ АД (ИХБ) кани регистрирани одитори, проявяващи интерес, да участват в тръжна процедура за подбор на одитор,...
01 Ное 2018 | 10:30

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През октомври 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
30 Окт 2018 | 10:07

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2018 - неконсолидирано

На 30 октомври 2018 ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2018 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
23 Окт 2018 | 13:29

Галина Денева: Бизнес среда и оптимизации са в основата на добрите ни резултати

ИНТЕРВЮ с г–жа Галина Денева – Главен групов финансов директор на Индустриален холдинг България в специализирания сайт за финансова информация infostock.bg, 22 октомври 2018...
01 Окт 2018 | 11:42

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През септември 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
14 Сеп 2018 | 13:09

Сключен договор за учредяване право на строеж

На 13.09.2018 година беше сключен Договор за учредяване на възмездно право на строеж между Държавата чрез Областния управител на област Бургас и „КРЗ Порт Бургас“ АД,...
»