header image

Loading

Новини

12 Сеп 2018 | 10:40

Извършени промени в борсовия индекс SOFIX

Индустриален холдинг България АД излиза от състава на индекса....
03 Сеп 2018 | 10:21

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През август 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.08.2018 г.) 6 116 броя собствени акции...
28 Авг 2018 | 11:26

ИХБ публикува консолидиран шестмесечен отчет за 2018

На 28 август 2018 ИХБ предостави своя консолидиран шестмесечен отчет за 2018 г. на обществеността,...
01 Авг 2018 | 13:21

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юли 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
27 Юли 2018 | 11:05

ИХБ публикува неконсолидиран шестмесечен отчет за 2018

На 27 юли 2018 ИХБ предостави своя неконсолидиран шестмесечен отчет за 2018 г. на обществеността,...
02 Юли 2018 | 11:26

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юни 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.06.2018 г.)...
25 Юни 2018 | 09:38

Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 22 юни 2018

Решения от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 22.06.2018 град София...
22 Юни 2018 | 16:47

Решение на ОСА за разпределение на печалбата за 2017 на ИХБ

На 22.06.2018 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД /”Дружеството”/ при дневен ред, обнародван в Търговски регистър на 12.05.2018 г....
19 Юни 2018 | 09:00

Тийм билдинг с благотворителна кауза – IHB BUSINESS RUN VARNA

С подкрепата на Индустриален Холдинг България, на 17 юни 2018 г. във Варна, се проведе най-големият тийм билдинг в България с благотворителна кауза – IHB BUSINESS RUN VARNA....
11 Юни 2018 | 15:11

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

На основание чл. 112д от ЗППЦК „Индустриален Холдинг България” АД разкрива информация,...
« »