header image

Loading

Новини

02 Апр 2018 | 12:41

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През март 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило 147 100 броя собствени акции...
30 Мар 2018 | 14:22

ИХБ публикува своя Годишен неконсолидиран отчет 2017

На 30 март 2018 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2017 г. на обществеността,...
29 Мар 2018 | 16:29

Предстоящо плащане на главница и лихва по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF

На 10.04.2018 г. предстои последното лихвено плащане и плащане на главницата по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД,...
27 Мар 2018 | 17:07

Уведомление относно резултати от приключила процедура по конвертиране на облигации издадени от Индустриален холдинг Българи“ АД от емисия с ISIN код BG2100003156 в акции

Управителният съвет на Индустриален Холдинг България АД уведомява за резултатите от приключила процедура...
27 Мар 2018 | 15:16

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 27.03.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи три броя уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД,...
19 Мар 2018 | 16:10

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 19.03.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД,...
15 Мар 2018 | 17:14

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

На 15.03.2018 г. беше финализирана сделка от „ИХБ Електрик” АД, непряко дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД,...
15 Мар 2018 | 16:48

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 15.02.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД,...
01 Мар 2018 | 16:02

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2017 - консолидирано

На 01 март 2018 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2017 г. (консолидирано) на обществеността,...
« »