header image

Loading

Новини

01 Мар 2018 | 13:41

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През февруари 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивал акции....
26 Фев 2018 | 13:26

АВ вписа промени в устава на ИХБ

С решение 20180223171703 Агенцията по вписванията вписа в Търговски регистър промени в Устава на „Индустриален холдинг България" АД,...
22 Фев 2018 | 12:13

Съобщение за взето решение за предоставяне на възможност за конвертиране на емисия конвертируеми облигации ISIN код BG2100003156

Извънредното общо събрание на акционерите на „Индустриален Холдинг България” АД проведено на 19.02.2018 г. от 11.00 ч....
19 Фев 2018 | 15:35

Решения и протокол от ИОСА на ИХБ от 19 февруари 2018

РЕШЕНИЯ от извънредно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 19.02.2018 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара...
01 Фев 2018 | 11:08

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През януари 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции....
30 Яну 2018 | 13:03

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2017 - неконсолидирано

На 30 януари 2018 ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2017 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
17 Яну 2018 | 12:00

ИХБ свиква ИОСА на 19 февруари 2018 г.

Във връзка с предстоящо на 10.04.2018 г. падежиране на емисия конвертируеми облигации издадени от „Индустриален холдинг България“ АД се свиква извънредно Общо събрание на акционерите...
03 Яну 2018 | 15:29

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 03.01.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от „Туинсан“ ЕООД, лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в „Индустриален холдинг България“ АД,...
02 Яну 2018 | 15:02

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През декември 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило 125 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0.933 лв....
«