header image

Loading

Новини

28 Май 2019 | 11:45

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2019 - консолидирано

На 28 май 2019 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2019 г. (консолидирано) на обществеността,...
15 Май 2019 | 12:36

ИХБ свиква РГОСА на 20 юни 2019 г.

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД...
03 Май 2019 | 09:53

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През април 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
25 Апр 2019 | 16:07

ИХБ публикува своя Годишен консолидиран отчет 2018

На 25 април 2019 г. ИХБ предостави своя консолидиран годишен отчет за 2018 г. на обществеността,...
25 Апр 2019 | 13:59

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2019 - неконсолидирано

На 25 април 2019 ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2019 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
01 Апр 2019 | 13:54

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През март 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
28 Мар 2019 | 15:17

ИХБ публикува своя Годишен неконсолидиран отчет 2018

На 28 март 2019 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2018 г. на обществеността,...
11 Мар 2019 | 10:00

Индустриален холдинг България АД отново е част от основния борсов индекс на БФБ - София АД SOFIX

С решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 06.03.2019 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс на БФБ - София АД - SOFIX,...
01 Мар 2019 | 10:01

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През февруари 2019 г., Индустриален холдинг България АД не е извършвал сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции....
27 Фев 2019 | 14:26

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 - консолидирано

На 27 февруари 2019 ИХБ представи публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 г. (консолидирано) на обществеността,...
« »