header image

Loading

Новини

25 Фев 2019 | 11:52

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 22.02.2019 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК....
01 Фев 2019 | 13:27

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

Във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.01.2019 г.) 418 030 броя собствени акции ...
01 Фев 2019 | 13:00

„ЗММ Сливен“ АД оборудва модерен струг и компютърна зала за учениците в Професионалната гимнзаия по механотехника

На 29-ти януари се състоя официалното откриване на специализирания кабинет за специалността „Машини и системи с ЦПУ“ в Професионалната гимназия по механотехника в град Сливен....
30 Яну 2019 | 15:21

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 - неконсолидирано

На 30 януари 2019 ИХБ представи публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
03 Яну 2019 | 09:44

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

Във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило 400 000 броя собствени акции...
«