Loading

Безопасни продукти

Дружествата на ИХБ /ЗММ България Холдинг, Булярд Корабостроителна индустрия/ работят основно на сегмент инвестиционни стоки, поради което от изключително значение е тяхното качество, сигурност, дълговечност. Що се отнася до компаниите работещи на пазара на услуги / КРЗ Порт Бургас, Одесос ПБМ, Български корабен регистър / това че те развиват дейността си изключително на международния пазар налага висок стандарт по отношение на безопасност, срок и качество

 

Всички дружествата са въвели система за управление на качеството ISO 9001 ISO 14000 и OHSAS 18001 и са сертифицирани от лицензирани международни компании като Lloyd, SGS и BV.

 

Процеса на управление на качеството в дружествата на ИХБ се разглежда като система от няколко компонента:

  • Създаване и гарантиране на условия за производство на продукти и услуги с необходимото качество;
  • Управление на доставките на суровини и материали;
  • Следгаранционно обслужване и сервиз;
  • Показатели за качество.