header image

Loading

Новини

19 Фев 2018 | 15:35

Решения и протокол от ИОСА на ИХБ от 19 февруари 2018

РЕШЕНИЯ от извънредно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 19.02.2018 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара...
01 Фев 2018 | 11:08

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През януари 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции....
30 Яну 2018 | 13:03

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2017 - неконсолидирано

На 30 януари 2018 ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2017 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
17 Яну 2018 | 12:00

ИХБ свиква ИОСА на 19 февруари 2018 г.

Във връзка с предстоящо на 10.04.2018 г. падежиране на емисия конвертируеми облигации издадени от „Индустриален холдинг България“ АД се свиква извънредно Общо събрание на акционерите...
03 Яну 2018 | 15:29

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 03.01.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от „Туинсан“ ЕООД, лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в „Индустриален холдинг България“ АД,...
02 Яну 2018 | 15:02

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През декември 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило 125 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0.933 лв....