header image

Loading

Новини

10 Окт 2017 | 10:55

Търгово предложение от “ЗММ България Холдинг“ АД, дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД, за закупуване на акциите на останалите акционери на „ИХБ Електрик“ АД

На 07.10.2017 г. във вестник „Сега“ беше публикувано търгово предложение по чл. 149а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от “ЗММ България Холдинг“ АД,...
04 Окт 2017 | 11:20

Предстоящо плащане на лихва по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF

На 10.10.2017 г. предстои пето лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД, емисия с ISIN код BG2100003156 и борсов код 4IDF....
02 Окт 2017 | 11:26

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През септември 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобил 10 000 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1.050 лв....
25 Сеп 2017 | 12:20

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 21.09.2017 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145,...
21 Сеп 2017 | 14:45

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 21.09.2017 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от „Буллс“ АД и „Стадис“ АД...
11 Сеп 2017 | 10:00

Индустриален холдинг България АД отново е част от основния борсов индекс на БФБ - София АД SOFIX

С решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 07.09.2017 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс на БФБ - София АД - SOFIX,...
01 Сеп 2017 | 11:35

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През август 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД не е придобивало акции....
29 Авг 2017 | 13:13

ИХБ публикува консолидиран шестмесечен отчет за 2017

На 29 август 2017 ИХБ предостави своя консолидиран шестмесечен отчет за 2017 г. на обществеността, ...
01 Авг 2017 | 16:31

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 01.08.2017 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от „ДЗХ“ АД и „Стадис“ АД относно сключена сделка...
»