header image

Loading

Новини

10 Юли 2017 | 09:42

Вписано решение за подновяване мандата на член на НС на ИХБ

С решение 20170707110741 в ТР е вписано решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД за подновяване на мандатa на член на Надзорния съвет на Дружеството...
03 Юли 2017 | 09:56

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юни 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции....
30 Юни 2017 | 12:13

ОСА прие ново решение за обратно изкупуване на акции на Индустриален холдинг България АД

На основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2017 г. прие ново решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Индустриален Холдинг България” АД...
30 Юни 2017 | 11:08

Решение на ОСА за разпределение на печалбата за 2016 на ИХБ

На 29.06.2017 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД /”Дружеството”/ при дневен ред, обнародван в Търговски регистър на 26.05.2017 г....
30 Юни 2017 | 10:51

Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 29 юни 2017

Решения от редовно годишно Общо събрание на акционеритена “Индустриален холдинг България” АДпроведено на 29.06.2017 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара...
11 Юни 2017 | 09:00

Главният групов финансов директор на Индустриален Холдинг България АД в Bloomberg TV Bulgaria

Галина Денева, Главен групов финансов директор на Индустриален Холдинг България АД даде интервю в предаването „В развитие“ на телевизия Bloomberg TV Bulgaria....
07 Юни 2017 | 09:00

Престижна награда

Галина Денева – Главен групов финансов директор на „Индустриален холдинг България“ АД се нареди сред победителите в конкурса за най-добри финансови специалисти в България – CFO на годината за 2017....
01 Юни 2017 | 09:29

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През май 2017 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции....
30 Май 2017 | 10:25

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2017 - консолидирано

На 30 май 2017 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2017 г. (консолидирано) на обществеността,...
29 Май 2017 | 09:24

ИХБ свиква РГОСА на 29 юни 2017 г.

Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2016 година от 10.00 часа,...
»