header image

Loading

Корпоративно управление

Корпоративното управление в Индустриален холдинг България ще се основава на следните принципи:

  • Защита правата на акционерите
  • Разкриване на информация и прозрачност
  • Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи.

От 2003 до 2006 г. ИХБ изготвя Програма за добро корпоративно управление на база Принципите за добро корпоративно управление на ОИСР.
През октомври 2007 г. бе приет Национален кодекс за корпоративно управление.
На 26.10.2007 г. ИХБ подписа декларация, че приема Националния кодекс за корпоративно управление и ще извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му. Документът беше публикуван от БФБ.
Спазването на Кодекса е на принципа «спазвай или обяснявай». Информация за това е представена допълнително като част от Годишния финансов отчет.