За родното корабостроене кризата е шанс, а не заплаха

|

 

Ивелина Манчева, изпълнителен директор на „Булярд" Интервю на Мартин Марков, Народно дело 1.12.2008 г.

Ивелина Манчева е завършила    езикова гимназия във Варна и Американския университет в Благоевград, специалност бизнес администрация. През последните 8 години е работила в металургичния сектор в „Алкомет" АД, завода за алуминий. Първото си интервю след встъпването си в длъжност като изпълнителен директор на корабостроителницата „Булярд" тя се съгласи да даде за „Народно дело". 

ПРЕДИМСТВО 
Жените на ръководни длъжности често са определяни като по-изпълнителни, отговорни и трудолюбиви

ПЕРСПЕКТИВА 
Бъдещите ни проекти могат да осигурят още 1000 работни места във Варненския регион 

СТАБИЛНОСТ 
В момента „Булярд" е едно от най-атрактивните места за работа във Варна

ПРОГНОЗА 
Очакваме 30% ръст на приходите в сравнение с миналата година

ПРОМЕНИ 
2009-а ще бъде и годината, която ще даде възможност на световната икономика да се съвземе от финансовия срив и в по-тесен смисъл да се възстанови пазарната конюнктура в морския бизнес

- Г-жо Манчева, вие сте първата дама, шеф на корабостроителния завод. Какво значение отдавате на този факт?
- Жените в корабостроенето - възприето като оксиморон - съчетание на привидно несъчетаеми понятия. В бизнеса са не повече от 2 - 3 в световен мащаб. Но се надявам, че времето ще докаже точно обратното. Способност да привличат внимание, използване на различни аспекти на емоционалната интелигентност в процеса на преговори, добро разбиране на въпросите, свързани с управлението на човешки ресурси, и емпатия предоставят много природни предимства на жените в предприемачеството. Освен това жените на ръководни длъжности често са определяни като по-изпълнителни, отговорни и трудолюбиви особено в ситуации, когато се сблъскват с ожесточена конкуренция от страна на мъже ръководители. Жените са емоционални, интуитивни, но отговорни, гъвкави, изобретателни, способни да поемат повече от един ангажимент и да изпълняват много задачи. Обръщат по-голямо внимание на детайла и не вземат прибързани решения. 
- Какво могат да очакват работниците в „Булярд", все пак заради кризата доста хора във Варна губят работата си и е нормално да има притеснения?
- Ние проведохме разговори точно по този проблем. Истината е, че не сме самотен остров. Повечето служители в „Булярд" имаме кредити и се притесняваме как ще ги плащаме, но трябва да ви кажа, че напълно осъзнаваме какви са рисковете. Корабостроенето не е като останалите сектори, където се произвежда една бързооборотна стока, която трябва да се продаде веднага. Имаме поръчки за 12 кораба. Производствената ни програма е изключително натоварена. Всички наши поръчки са авансирани. Единственият риск е, ако клиентът изпадне в несъстоятелност. По отношение финансирането от банките имаме добри контакти и договори, които осигуряват гаранции. Тази криза я виждам по-скоро като възможност, а не като заплаха. Очевидно е, че кризата е глобална и ще засегне не само корабната индустрия, но и всички съпътстващи дейности, като кораборемонт, набиране на екипажи, изпращане на корабостроители в чужбина, подизпълнители и доставчици. Строежът на всички кораби е авансиран от клиентите и „Булярд КИ" ЕАД. 2009-а ще бъде и годината, която ще даде възможност на световната икономика да се съвземе от финансовата криза и в по-тесен смисъл да се възстанови пазарната конюнктура в морския бизнес.
- Някъде бе споменато, че „Булярд" може да спечели от кризата... 
- Разбира се, ние отчитаме негативите и проблемите, свързани с кризата, но и всяка криза носи със себе си възможности. В този смисъл ние по-скоро се стремим да извлечем ползите от освобождаването на квалифицирана работна ръка както от корабостроителния, така и от други сектори (тенденция, която вече се усеща), както и възможностите, които ни предоставят спадналите цени на суровини и материали. Що се отнася до поръчки за ново строителство в дългосрочен план, „Булярд КИ" ще има възможност да не бъде засегнат от условията на спад в поръчките на нови кораби чрез възможност за включване в системата на военното корабостроене и развитието на този нов за нас отрасъл. Съгласно подписаното между България и Франция споразумение за стратегическо сътрудничество се предвижда доставката на две многоцелеви корвети клас Gowind за Военноморските сили на страната ни. Уникалността на проекта е в това, че корабите ще се строят в нашия завод в партньорство с основния доставчик „Армарис", вкл. и насищането и интеграцията на бойните системи на втория от тях. Това е свързано, от една страна, с инвестиции и трансфер на нови технологии и от друга, с възлагане производството както на българските корвети, така и с възможност за строителство на кораби от същия клас за трети страни. Проектът се съпътства и от офсетна програма за строителство на блокове за фрегатите FREMM за Франция, която ще стартира изпреварващо и ще даде възможност за усвояване на новите технологии и методи на работа.
- Какви са предимствата на тази програма?
- В случая говорим за нещо повече от програма. Сътрудничеството има стратегически дългосрочен характер и за двете страни. Самото строителство на корабите от клас Gowind ще продължи около 5 години, но това е само началото, тъй като създаденият капацитет ще позволи поддържането и дори модернизацията им през целия жизнен цикъл - над 25 - 35 години. Строителството на фрегатите ще бъде над 10 години. При това положение се създава възможност за гарантиране на поръчки и заетост в дългосрочна перспектива. Очевидно първото предимство е дългосрочността. Второто предимство е технологичното - чрез навлизането на нови технологии както в областта на корабния дизайн, така и в строителството на корабите, създаващо възможности за подобряване на ефективността в производството. Убедени сме, че третото предимство - повишаването на конкурентоспособността на завода - е особено важно в условия на криза. Чрез създаването на черноморски военноморски център на компетентност тя ще се увеличи в няколко аспекта, първо - качество и високотехнологичност на производството, второ - участие на пазара на военни кораби заедно със световно утвърден лидер като DCNS, и трето - възможност за обслужване на бойните кораби на НАТО в Черно море. За мен важно предимство е и повишаването квалификацията на кадрите на корабостроителницата на всички нива във Франция и у нас. Ще се повиши и престижът на корабостроителницата в гражданския сектор. Косвено положително въздействие на проекта виждаме в запазването и увеличаване на заетостта особено във Варненския регион, както и с дейностите на подизпълнителите и доставчици. Новите работни места могат да достигнат 1000.
- Остават ли намеренията ви да наемате работници от екзотични страни като Виетнам например?- Като намерение винаги съществува. В тази ситуация с освободена работна ръка от сектора, считам, че изобщо няма да стигнем до там. В момента в „Булярд" работят 1013 души. В началото на годината производственият персонал е бил 350, в момента - 509. Тенденцията е към увеличаване. Съвсем спокойно може да наемем още 200 души. Имаме желание да увеличим производителността. 
- Какви са предимствата, които специалистите ще получат, ако дойдат да работят в „Булярд"?- Първо ще започна от заплащането, което е доста добро за сектора. Плаща се на заработка. Средната работна заплата е над 1000 лв. на месец. Хората имат стимул. Нека споменем и социалната ангажираност. Има социален пакет, който включва и ваучери за храна. Даваме пари за транспорт до работното място. От началото на седмицата в завода функционира селище с капацитет за 450 души. В него живеят както наши служители, така и подизпълнители, които идват с екипите си. Въпреки че нямам пряк поглед върху всички компании, считам, че в момента „Булярд" е едно от най-атрактивните места за работа във Варна. Висшият мениджмънт е млад. Процесите, които имаха нужда от увеличаване на ефективността, са факт. 
- Как стоят нещата в Румъния, например в Галац? Как им се отразява кризата на тях и не е ли това възможност да ги догоним?
- Нямам цялостен поглед към ситуацията в Румъния. Получавам информация какво се случва в Тулча. Преди един месец в „Булярд" бяха назначени двама норвежци, които последните години са работили в корабостроителницата там. Те имат голям принос за подобряването състоянието на завода. Това са Бьорн Оверланд, който е главен оперативен директор, и Джони Хансен - директор покупки. 
- Какво бъдеще виждате за българското корабостроене?
- Оптимист съм. И световните аналитици предвиждат, че съществени отказвания на поръчки няма да има. Така или иначе 2009 г. може да се използва като период, през който кризата ще утихне, но пазарната конюнктура няма да е същата. В този процес има цикличност. Очевидно сме на този етап, но аз съм оптимист, че ще има работа за всички. Всякакви нови проекти има. Запитват ни дори за строеж на нефтени платформи и мостове. Нашият опит досега е в определен вид кораби, но идват запитвания за много интересни плавателни съдове с различни размери. Корабостроенето в България ще се развива. Имаме запитвания както за нестандартни кораби, така и за кораборемонт. Всичко зависи от планирането и доколко доковите камери са свободни. 
- Как оценявате отиващата си година?
- Успешна година, в която голяма част от амбициозната програма на мениджмънта, приета през 2007 г., беше реализирана. Предприети бяха мерки за стабилизиране на работната сила, намаляване на текучеството, привличане на нови служители, подобряване мотивацията и ефективността. Засилихме дейността на центъра за обучение на кадри и разработихме социални програми и програми за обучение на персонала. Създадена бе цялостна система за целеполагане и измерване на изпълнението чрез ключови показатели за измерване на изпълнението. Дефинирани бяха бизнес заданията и бе внедрена система за последващ контрол. В момента работим и по внедряването на система за следене реалната себестойност и рентабилност и за подробно планиране и управленско отчитане.
- Какви инвестиции реализирахте?
- По план са усвоени около 9.5 млн. лв., свързани със закупуването на нови плазморежещи машини и полуавтоматични заваръчни апарати, ремонт и преустройство на цехове, ремонт на крановете на малката и голямата докови камери, модернизация и реконструкция на техника, изграждане на нова сграда за столова, предоставяща безплатна храна на служителите ни, и т.н. До края на календарната година очакваме усвояване на инвестиции в размер на около 800 000 лв., основно предназначени за подобряване на инфраструктурата, енергийната ефективност и битовите условия на работещия персонал.
- Каква е натовареността на мощностите в завода?
- В момента мощностите на завода са натоварени с изпълнението на конкретни договори за строителство на кораби. Производствената ни програма към момента включва строежа на 12 кораба, от които 2 многофункционални кораба по 9370 тона, 2 кораба за насипни товари по 21 200 тона и 8 кораба за насипни товари по 55 700 тона. Сред клиентите ни за ново строителство са „Дилер шипинг" - Турция, „Булком" - Кипър, „Параходство БМФ" АД и Индустриален холдинг България. Главното ни предизвикателство през т.г. бе стартирането на т.нар. японска серия Future 56 55 700-тонни "Супрамакс" кораби, лицензът за които бе закупен миналата година от „Мицубиши". В средата на декември ще бъде заложен килът на първия от серията кораби, а разкроят на ламарината за втория кораб на турската компания ще започне през януари 2009-а.
- Какви са финансовите резултати на завода?- Оперативната ни дейност е печеливша и ще успеем да осъществим прогнозните резултати, които предвиждат приходи в размер на 120 млн. лв. и отчитане на ръст от 30% на приходите очаквани до края на календарната година спрямо м.г., както и печалбата да е е между 23 - 26% по-висока от миналогодишната. През 2009 г. очакваме да завършим строителството на други наши вече започнати съдове със строителни номера 288,289 и 458, както и да продължим добрата тенденция за 25% ръст на приходите, свързани с кораборемонта през 2008 г. спрямо 2007-а.