Обратно изкупуване на акции на ИХБ

|

През август 2021 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.08.2021 г. е 10 592 226 броя акции.